Resultaten Enquête Klassiek in de Kerk

Resultaten Enquête Klassiek in de Kerk

Resultaten & conclusies m.b.t. enquête “Klassiek in de Kerk”

Hieronder kunt u de resultaten & conclusies lezen m.b.t. de enquête die het Cultureel Platform Epe in juni 2017 heeft gehouden onder de lezers van hun Nieuwsbrief.

 • 25% van de nieuwbrieflezers heeft positief gereageerd op verzoek om de digitale enquête in te vullen;
 • als CPE beschouwen we deze 118 respondenten als representatief, daar zowel bezoekers van deze concerten als de niet-bezoekers hebben gereageerd;
 • ruim 95% is bekend met de muziekserie “Klassiek in de Kerk”; ruim 60 % is er ook één of meerdere keren geweest;
 • 17% van de respondenten heeft de afgelopen 2 jaar minimaal 4 concerten bijgewoond;
 • de respondenten zijn overwegend 50-plus, waarvan bijna 2/3 deel 66 jaar of ouder;
 • vooral vrouwen hebben de enquête ingevuld; zij vormen bijna 2/3 deel van de groep respondenten;
 • 90% vindt het (heel) belangrijk dat er klassieke concerten in Epe worden georganiseerd;
 • de prijs/kwaliteit verhouding wordt door de meesten als goed beoordeeld … en zeker niet te duur; bijna de helft van de bezoekers die vaker komen vinden de prijs zelfs aan de lage kant;
 • hoewel velen aangeven dat ze bekend zijn met passe-partouts en strippenkaart, zijn de meer frequente bezoekers hier niet altijd van op de hoogte;
 • van de respondenten die slechts 1x of nog geen concert uit deze muziekserie hebben bijgewoond geeft ruim 50% aan dat ze andere verplichtingen hebben op deze donderdagavonden; 15% bezoekt andere concerten in de regio;
 • het gegeven dat menigeen op de donderdagavond andere verplichtingen heeft, pleit ervoor om niet voor een vaste avond te kiezen;
 • de digitale nieuwsbrieven en de persberichten in de huis-aan-huis bladen en De Stentor worden als heel belangrijk aangegeven; 15 à 20% vindt de folders ook een belangrijke pr-uiting;
 • bij de beslissing om een concert te bezoeken worden het genre, het programma, de beleving en het ensemble als belangrijke redenen ervaren;
 • tegenover de recensie en de ‘grote naam’ als reden om het concert te bezoeken staat een flink deel van de respondenten neutraal; kortom: deze zijn niet belangrijk, maar ook niet onbelangrijk;
 • 2 personen geven aan dat ze vervoerservice op prijs stellen; 15 personen geven aan dat ze dit zelf al regelen;
 • op de vraag naar opmerkingen springt vooral in het oog dat het CPE moet doorgaan met het organiseren van dit soort activiteiten; het wordt erg gewaardeerd;
 • op de vraag naar suggesties en wensen wordt o.a. genoteerd:
  • geen vaste avond, maar variëren;
  • aandacht voor de opstelling van de stoelen
  • betrekken van jonger publiek, zoals dertigers en veertigers
  • voorkom de ‘ruis’ zo veel mogelijk

Willem Dicou & Louw Visser
Bestuursleden van St. Cultureel Platform Epe/uploads/media/59cd749414f43/enqueteresultaten-definitief.pdf