Steun ons

Steun stichting Cultureel Platform Epe

Stichting Cultureel Platform Epe (CPE) bestaat uit vrijwilligers en organiseert al jarenlang muziek- en theatervoorstellingen. In 2002 zijn we begonnen met zomeravondconcerten op bijzondere locaties in het buitengebied. De laatste 10 jaar organiseren we ook podiumactiviteiten in het winterseizoen. We merken dat daar binnen de gemeente Epe en ook daar buiten een ruime belangstelling voor is.

Dit culturele theater- en muziekaanbod in onze gemeente is het waard om structureel te blijven bestaan. Om dit te continueren hebben we een gedegen financiële onderbouwing nodig. Daarvoor bestaan verschillende mogelijkheden. Naast subsidies van overheden zijn er ook zeer gewaardeerde sponsoren. Daarnaast is het vergroten van de bezoekersaantallen altijd een belangrijk aandachtspunt. En schenkingen.

Word vriend van CPE

Waarom Vriend van CPE

CPE heeft in de afgelopen periode de inkomsten zien teruglopen door geringere toelatingsmogelijkheden voor het publiek, terwijl de uitgaven voor de optredende artiesten gelijk bleven.     Wilt u ook dat in Epe een gevarieerd cultureel aanbod in stand blijft? 
Word dan vriend van het CPE.

Wat houdt het vriendenlidmaatschap in?

  • De voorzitter praat u tweemaal per jaar bij over nieuwe voorstellingen en ontwikkelingen via in een exclusieve vriendenbrief
  • Al bij een jaarlijkse donatie van €30 kunt u als vriend eenmaal perjaar iemand meenemen naar een voorstelling naar keuze

Wat moet ik bijdragen?
U steunt ons al met een jaarlijkse bijdrage vanaf  €30.

Vriend worden?
Geef je op voor het vriendenlidmaatschap en stuur een e-mail naar info@cultureelplatformepe.nl

Schenken aan CPE

Voor het werk van de Stichting zijn schenkingen van groot belang. Alleen daarmee kunnen kwalitatief goede activiteiten van kunst en cultuur in Epe worden voortgezet.

Stichting Cultureel Platform Epe heeft sinds 2014 de culturele ANBI status. Schenkingen aan onze stichting zijn daarom aftrekbaar voor 125% van het geschonken bedrag.

Bij eenmalige schenkingen geldt dat u bij uw belastingaangifte de schenking maal 1,25 kunt aftrekken. Zoals bij alle eenmalige schenkingen geldt hiervoor een drempelbedrag en een maximum dat u bij uw belastingaangifte verrekent. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen.

Periodieke schenkingen maal 1,25 kunt u in zijn geheel aftrekken. Deze schenkingen moeten schriftelijk worden vastgelegd voor minimaal 5 jaar. Onze penningmeester@cultureelplatformepe.nl. kan u hierbij desgewenst verder helpen. Of zie voorbeelden van de Belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/inkomstenbelasting/aftrekposten/persoonsgebonden-aftrek/giften_aan_goede_doelen/hoeveel_aftrek_krijg_u/voorbeelden_berekening_giften

De Stichting Cultureel Platform Epe bestaat geheel uit vrijwilligers die geen vergoeding ontvangen. Zij zijn u zeer dankbaar voor kleine en grote schenkingen, voor incidentele en voor periodieke schenkingen. Dank u wel!

Jaarverslagen

Transparantie is belangrijk voor de ANBIstatus. Jaarlijks verantwoording van de financien en activiteiten van de Stchting zijn daarom hier openbaar te vinden.

Verslagen 2014: jaarverslag / financieel verslag

Verslagen 2015: jaarverslag / financieel verslag

Verslagen 201601-201705: jaarverslag 2016 /financieel verslag201601-201705

Verslagen 201706-201805: jaarverslag 201706-201805 Financieel verslag 2017-2018

Verslag 2018-2019: CPE financieel verslag 2018-2019 versie def

Verslag 062019-2020 CPE financieelverslag 2019-2020

Verslagen 2021: jaarverslag 2021 en financieel verslag

 

KvK nummer 08076681
RSIN/ fiscaalnummer: 8162 41 922
Bankrekeningnummer: NL30 RABO 0364 400579


Beloningsbeleid: In de Stichting zijn uitsluitend vrijwilligers actief, die hiervoor geen beloning ontvangen.
http://CPE verslag over 2021.pdf

Vergroting Bezoekersaantallen

Wij komen graag in het bezit van emailadressen van mogelijke belangstellenden waarnaar wij de informatie over onze activiteiten mogen sturen. Indien u deze informatie zou willen ontvangen, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief (www.cultureelplatformepe.nl). Als u meent al in ons bestand te zitten, maar al langer geen informatie toegestuurd te hebben gekregen, dan hebben wij waarschijnlijk een oud emailadres van u.