Over CPE

Stichting Cultureel Platform Epe

Stichting Cultureel Platform Epe (CPE) organiseert al jarenlang muziek- en theatervoorstellingen. In 2002 zijn we begonnen met zomeravondconcerten op bijzondere locaties in het buitengebied.

De laatste 15 jaar organiseren we ook podiumactiviteiten in het winterseizoen en we merken dat er binnen de Eper gemeenschap een ruime belangstelling is voor deze activiteiten.

Dit culturele theater- en muziekaanbod in de gemeente Epe is het waard echt structureel te blijven.  Om dit te continueren hebben we echter wel een gedegen financiële onderbouwing nodig. We hebben daarvoor verschillende mogelijkheden. Naast subsidies van overheden zijn er ook zeer gewaardeerde sponsoren. Daarnaast is het vergroten van de bezoekersaantallen een altijd voortdurend aandachtspunt.

De geschiedenis

In 1995 vroeg de Kunstkring Noord-Oost-Veluwe aan Babs Berg om een nieuwe boost te geven aan de voormalige kunstmarkt. Met haar grote netwerk in de lokale kunst- en cultuurwereld, was het voor haar niet moeilijk een groep mensen uit verschillende kunstdisciplines bijeen te krijgen. Enthousiast werd begonnen een programma te maken voor deze beurs die in november1996 gehouden wer met als thema "Ontmoeting". Naast een ruim aanbod aan beeldende kunstdisciplines kon men ook genieten van muzikale, literaire en cabareteske intermezzi op verschillende podia. 
Vanaf die tijd worden verschillende evenementen georganiseerd. In de begintijd werden tussen de tweejaarlijkse kunstbeurzen door andere activiteiten georganiseerd, bijvoorbeeld het project  'Het Beeld Barst in de Tijd" in de Grote Kerk van Epe.Sinds 2002 organiseertf CPE   zomeravondconcerten op aparte locaties in het buitengebied van Epe(sinds 2002) en theatervoorstellingen(sinds 2004) en klassieke concerten(sinds 2015) in het winterseizoen. De jaarlijks Pleinmarkt voor Kunst, Cultuur en Welzijn is ontstaan uit de culturele pleinmarkt die sinds 2002 door CPE werd georganiseerd. Ook op het gebied van het beleid en de beleidsadvisering zijn activiteiten ondernomen. 

In 1998 is de groep Cultureel Platform Epe een officiele stichting geworden. Sinds januari 2015 is CPE ook een culturele ANBI.

Voor de door de stichting te organiseren evenementen en projecten wordt een financieel plan opgesteld. De kosten worden voor een groot deel gedekt door entreegelden, structurele subsidie van de  Gemeente Epe en sinds januari  2011 door de SKIPsubsidie van het Fonds voor de Podiumkunsten. Stichting Cultureel Platform Epe ontvangt verder een niet projectgebonden structurele sponsoring van de Rabobank Noordoost- Veluwe.